Vyhľadať
Vyhľadať

GROWATT

ZAVOLAJTE NÁM

+421 904 140 712

OFFICE MANAŽÉR

+421 903 035 539

NAPÍŠTE NÁM

FAKTÚRY

+421 905 242 965

ZAVOLAJTE NÁM

+421 904 140 712

OFFICE MANAŽÉR

+421 903 035 539

NAPÍŠTE NÁM

FAKTÚRY

+421 905 242 965

Technická podpora:

Tel: +421 904 737 250

Tel: +421 910 688 911 

(slúži aj pre klientov nakupujúcich výrobky GROWATT u HAGARD:HAL)

Fakturačné údaje:

SIRECO s.r.o., Žatevná 12, 841 01 Bratislava

IČO: 35 694 548, DIČ: 2020348726, IČ DPH: SK2020348726

“Sme hrdí na to, že sme boli pri významných projektoch či už výrobných podnikov v rôznych segmentoch (hlavne automobilový priemysel), energetických stavieb, dopravných stavieb, poľnohospodárskej výroby ale aj bytovej výstavby na slovenskom trhu. S viacerými spoločnosťami spolupracujeme už 20 rokov.“

Aký je náš príbeh?

Začiatok podnikania spoločnosti SIRECO sa datuje ešte v minulom tisícročí, kedy sme s 2 zamestnancami, menšími projektami, posudzovali vplyvy na životné prostredie (EIA). Následne sme získali viacero zákaziek na významných stavbách na Slovensku v oblasti energetiky a automobilového priemyslu. Ako sa naša činnosť rozrástla o spracovávanie žiadostí o Integrované povolenie, inžiniersku činnosť a projekty pozemkových úprav tak sa rozrastali rady našich kolegov. Firma sa vyvíjala a v roku 2018 sme sa začali orientovať na ďalšiu problematiku v oblasti životného prostredia znižovanie produkcie CO2 a s tým úzko súvisiace zvyšovanie energetickej efektívnosti budov v rámci projektov EPC. Túto problematiku v našej firme zastrešuje pán Michal Pevný, ktorý pôsobí v tejto oblasti už viac než 11 rokov a celé jeho know how spolu so skúsenosťami a kontaktmi je jeho veľkým prínosom do podnikania našej firmy. Michal prevádzkoval vlastnú výrobu LED svietidiel na Slovensku a predaj vrátane montáže realizoval v EÚ, Afrike, Bielorusku, Vietname a Srbsku s celkovými tržbami v priebehu 5 rokov viac než 20 mil. EUR. V rámci firmy LASER MEDIA s.r.o., vyvíjal aj vlastný riadiaci systém na energetickú automatizáciu budov, ktorý sa bude aplikovať aj na Switch Light riešenia.